มาสร้างต้นแบบธุรกิจ และสินค้าให้ทีมงาน

ทีมทำไม่เป็น ทำไม่สวย บริษัทหรือหน่วยงานที่ทำเป็นสร้างรอให้ทีมนำไปใช้แค่แชร์ ก็ทำให้ทีมมีเครื่องมือออนไลน์ใช้กันแล้ว  เลือกสินค้า

Pingendo logo