ปรับเปลี่ยนภาพ และข้อความต่างๆแทนที่

ท่านสามารถเปลี่ยนข้อความ และเพิ่มเชคชั่นอื่นๆ อาทิ ภาพ ข้อความ ลิ้งค์วิดีโอจากยูทุป และภาพสำหรับลิ้งค์ url ตามที่ท่านกำหนดได้ไม่จำกัด  


SALES Page เอาไปใช้อย่างไรดีนะ!!!


เลือกสินค้า

Pingendo logo